VSETGROUP NHẬN GIẢI THƯỞNG DOANH NGHIỆP TIÊU BIỂU APEC

Là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế và là nền kinh tế mở, đang hội nhập sâu rộng và có tốc độ tăng trưởng khá cao và ổn định trong nhiều năm qua.

✶ APEC năm 2018 cũng là dịp để Việt Nam khẳng định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng.

Apec1

✶ Việt Nam tự hào đã đồng hành cùng các thành viên đóng góp tích cực thúc đẩy hợp tác APEC. Và đó là lần đầu tiên VsetGroup xác định triển vọng hướng tới hình thành khu vực thương mại tự do diễn đàn Kinh Tế, Văn Hóa Châu Á – Thái Bình Dương (APEC) tại Kuala LumPur Convention Centre Plenary Theatre Malaysia ngày 05/1/2019 vừa qua.

Apec

Chủ tịch VsetGroup

 

Apec

Chủ tịch VsetGroup ông Trương Ngọc Anh vinh dự nhận giải Doanh Nghiệp Tiêu Biểu Châu Á Thái Bình Dương đặt nền móng cho tầm nhìn chiến lược về liên kết kinh tế toàn khu vực.

 

Truong Anh nhan giai Apec
Chủ tịch Trương Anh nhận giải thưởng Doanh Nghiệp tiêu biểu APEC

 

Apec

Apec 6

✶ Chủ tịch VsetGroup chia sẻ chặng đường sắp tới là cơ hội để VsetGroup đánh giá những cơ hội và thách thức trong bối cảnh kinh tế hội nhập hiện nay. Qua đó đề xuất những định hướng hợp tác của VsetGroup sau năm 2020.